සුළු, මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර වර්ධනයට නේෂන්ස්ට්‍රස්ට් බැංකුවෙන් අත්වැලක් | සිළුමිණ

සුළු, මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර වර්ධනයට නේෂන්ස්ට්‍රස්ට් බැංකුවෙන් අත්වැලක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රම බළකායෙන් 70% කට පමණ රැකියා අවස්ථා උදාකර දී ඇති මෙරට සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර, රටේ කාර්මික නිෂ්පාදනයෙන් තුනෙන් එකකට පමණ දායක වෙයි. එමෙන්ම මෙම ව්‍යාපාර අංශය රටේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට ලබාදෙන දායකත්වය සුළුපටු නොවේ. එහෙත් රටේ ව්‍යාපාර කටයුතුවලට බාධා එල්ල වන සෑම අවස්ථාවකදීම, ඊට සමගාමීව අභියෝග රාශියකට මුහුණ දීමට සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට සිදුවේ. මෙය COVID-19 ව්‍යාප්තිය සමඟින් අපට වඩාත් පැහැදිලි විය. මෙවැනි තත්ත්වයක් හමුවේ, මෙරට සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට සවිමත් අත්වැලක් වෙමින්, වගකීම් සහගත මූල්‍ය සේවා සම්පාදකයෙකු ලෙස එම ක්ෂේත්‍රයේ දීර්ඝකාලීන වර්ධනයට උරදීමට නේෂන්ස්ට්‍රස්ට් බැංකුව සූදානමින් සිටී. “රටේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට අත්වැලක් වීමේ වගකීම භාරගනිමින්, ඔවුන්ගේ දීර්ඝකාලීන වර්ධනය උදෙසා ඔවුන් සමඟ අත්වැල් බැඳගැනීමට නේෂන්ස්ට්‍රස්ට් බැංකුව කටයුතු කර තිබෙනවා. ” නේෂන්ස්ට්‍රස්ට් බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති - වාණිජ බැංකුකරණ, අරෝෂ ලියනාරච්චි පැවසී ය.

Comments