නෙස්ටොමෝල්ට් වෙතින් උසස් පෙළ සිසුන්ට වෙබ් සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් | සිළුමිණ

නෙස්ටොමෝල්ට් වෙතින් උසස් පෙළ සිසුන්ට වෙබ් සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක්

නෙස්ලේ නෙස්ටොමෝල්ට් මගින් සංවිධානය කරනු ලබන බුද්ධි ප්‍රබෝධය වෙබ් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව අඛණ්ඩව දෙවැනි වසරටත් දියත් කර තිබේ. ඒ 2022 පෙබරවාරි මාසයේදී අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන සිසු දරුදැරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලට අත්වැලක් වීමේ අරමුණෙනි. බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මෙහෙයවීමෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම වැඩසටහන ඔස්සේ, 2022 ජනවරි 27 වැනිදා දක්වා වෙබ් සම්මන්ත්‍රණ 45ක් පැවැත්වීමට නියමිත ය. නෙස්ටොමෝල්ට් බුද්ධි ප්‍රබෝධය වැඩසටහන පළමු වරට 2019 වසරේදී ආරම්භ කෙරුණේ බස්නාහිර පළාතේ පාසල් අතර දැනුම මිනුම තරගයක් වශයෙනි. 2020 වසරේදී ලංකාව තුළ කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්තියත් සමඟ මෙම වැඩසටහන වෙබ් සම්මන්ත්‍රණයක් බවට පත් කෙරුණි. වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් විවිධ බාධාවලට මුහුණ දුන් සිසුන් තම විභාග සඳහා සියයට සියයක්ම සූදානම් කිරීම එහි අභිප්‍රාය විය.

″අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට ලබාදෙන අත්වැලක් වශයෙන් අඛණ්ඩව මෙම නෙස්ටොමෝල්ට් බුද්ධි ප්‍රබෝධය වැඩසටහනට දායකවීමට ලැබීම අපට සතුටකි. අපගේ තරුණ පරම්පරාවට සාර්ථක වීමට සහාය ලබාදිය යුතු බව බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පී. ශ්‍රීලාල් නෝනිස් ප්‍රකාශ කළේය.

Comments