තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශ්‍රමබළකායක් DP Foundation මඟින් | සිළුමිණ

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශ්‍රමබළකායක් DP Foundation මඟින්

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන්කරමින් 2022 ජනවාරි 4 වැනි දින මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය (UoM) සහ Dhammika & Priscilla Perera(DP Foundation) අතර විවෘත මාර්ගගත තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා සංවර්ධනය සහ බෙදාහැරීම සඳහා සහයෝගිතාව ලබාදීමෙන් අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ලැබීය.

ඩී.පී. පදනම (DP Foundation), එහි ඩී.පී.එඩියුකේෂන් (DP Education) අංශය හරහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය වෙත මෙම නව මුල පිරිම තුළ මාර්ගගත පාඨමාලා නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල්, මානවසම්පත් ඇතුළු සියලුම පහසුකම් සපයනු ලැබේ.

මේවන විටත් යූටියුබ් වෙබ් අඩවිය තුළ දියත් කර ඇති “යුනිවර් සිටි ඔෆ් මොරටුව - බිට්ඔන්ලයින් (University of Moratuwa - BIT Online)” යූටියුබ් නාළිකාව හරහා සියලු දෙනාහට මැතමැටික්ස් ෆෝ අයි.සී.ටී (Mathematics for IT), වෙබ් ප්රෝ ග්රෑමින් (Web Programming), ඩේටා බේස් මැනෙජ්මන්ට් සිස්ටම්ස් (Database Management Systems) සහ අයි.සී.ටීඇප්ලිකේෂන්ස් (ICT Applications) වැනි විෂය ධාරාවන් නොමිලේ අධ්‍යයනය කිරීමට පහසුකම් සලසා ඇත.

Comments