ශිෂ්‍යත්ව­යට විශේෂ මධ්‍ය­ස්ථාන 108 ක් | සිළුමිණ

ශිෂ්‍යත්ව­යට විශේෂ මධ්‍ය­ස්ථාන 108 ක්

නවාරි මස 22 වැනි දින පැවැත්වෙන 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා විශේෂ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක විධි විධාන රැසක් ක්‍රියාත්මකව ඇති බවත්, කොවිඩ් ආසාදිත දරුවන් වෙනුවෙන් සියලු අධ්‍යාපන කලාප ආවරණය වන පරිදි විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථාන 108 ක් පිහිටුවා ඇති බවත් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්. එම්. ඩී ධර්මසේන පවසයි.

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා අපේක්ෂකයින් 340,508 දෙනෙක් විභාගයට පෙනි සිටින අතර, විභාග මධ්‍යස්ථාන 2,943 ක්ද සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන 496 ක්ද ක්‍රියාත්මක වෙයි.

 මේ අතර විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයන් මඟින් කියා සිටියේ අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය පෙබරවාරි 7 සිට මාර්තු 5 දක්වාද සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මැයි 23 සිට ජූනි 1 දක්වාද පැවැත්වෙන බවය.

Comments