මිල්කෝ නව සභා­පති රේණුක | සිළුමිණ

මිල්කෝ නව සභා­පති රේණුක

මිල්කෝ ආයතනයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස රජය මඟින් ජනවාරි 20 වැනිදා සිට රේණුක පෙරේරා පත්කර තිබේ. මෙයට අදාළ පත්වීම් ලිපිය මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂයන් විසින් නව සභාපතිවරයාට පිරිනැමූ අයුරුයි මේ. පශු සම්පත්, ගොවිපොළ ප්‍රවර්ධන හා කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැති ඩී.බී. හේරත් ද මෙම අවස්ථාවට එක් විය. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පරිපාලක ලේකම්ද වන රේණුක පෙරේරා පළාත් සභා මන්ත්‍රීවර‍ෙයක් වශයෙන් දශක කිහිපයක්ද නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා වශයෙන්ද කලක් කටයුතු කළේය.

Comments