පාර්ලි­මේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව | සිළුමිණ

පාර්ලි­මේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව

පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ දූදරුවන් උදෙසා පිරිනැමෙන කරු ජයසූරිය ශිෂ්‍යත්වය, කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන අයි.පී. දිසුනු චන්මිත කරුණාරත්න ශිෂ්‍යයාට මෙවර හිමිවිය. හිටපු කථානායක කරු ජයසූරියගෙන් එය දිසුනු සිසුවා ලබාගන්නා අයුරුය මේ. මෙම ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල මහාභාරකාරතුමා යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඒ සඳහා වන භාරය පිහිටුවා ඇත්තේ හිටපු කතානායක දේශබන්ධු කරු ජයසූරියගේ පෞද්ගලික ධන පරිත්‍යාගයෙනි. මෙම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් දම්මික දසනායක, මහාභාරකාර ගනේෂ් ආර්. ධර්මවර්ධන සහ ලංකා දිසානායක යන අය ද එක්ව සිටියහ.

Comments