නොරො­ච්චෝලේ ගැට­ලුව 24දා අව­සන් | සිළුමිණ

නොරො­ච්චෝලේ ගැට­ලුව 24දා අව­සන්

නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයෙන් අක්‍රිය වී ඇති විදුලි ජනන යන්ත්‍රයේ නිෂ්පාදන කටයුතු සක්‍රීය කොට ජනවාරි 24 වැනිදා වන විට මෙගාවොට් 300 විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට ලබාදීමට හැකි වනු ඇතැයි විදුලි බල ඇමැති ගාමිණී ලොකුගේ සිළුමිණට පැවසීය.

දින 6කට අවශ්‍ය වන ඉන්ධන ඩීසල් විදුලිබලාගාර සඳහා සිකුරාදා වන විට ලැබී තිබිණි. ඒ අනුව සපුගස්කන්දේ හා කැලණිතිස්ස බලාගාර ද ගැටලුවක් නැතුව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ නිසා 22, 23 සෙනසුරාදා, ඉරිදා දිනවල ද විදුලිය කැපීමක් සිදු නොකරනු ඇතැයි ද ඊට පසු සඳුදායින් පසු අත්‍යවශ්‍ය හා වැඩි විදුලි ඉල්ලුමක් ඇති වේලාවලට පමණක් සුළු වේලාවක් විදුලිය කැපීමකට ඉඩ ඇතැයි ද ඇමතිවරයා කියයි.

Comments