අර්ධ රාජ්‍ය සේව­ක­ය­න්ටත් රුපි­යල් 5000ක දීම­නාව | සිළුමිණ

අර්ධ රාජ්‍ය සේව­ක­ය­න්ටත් රුපි­යල් 5000ක දීම­නාව

මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂයන් විසින් ලබාදුන් සහන ප්‍රදානයන් යටතේ සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන්ට හිමිවූ රුපියල් 5,000 මාසික දීමනාව රජයට අයත් අර්ධ රාජ්‍ය, සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල, අධිකාරි, හා සමාගම් මණ්ඩල සේවකයන්ට ද ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මේ අනුව ජනවාරි 1 වනදා සිට මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලමින් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල විසින් රජයේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු අදාළ අංශ වෙත චක්‍ර ලේඛයක් ජනවාරි 18දා යොමු කර ඇත.

දැනට රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයන් ලක්ෂ 18ක් පමණ සිටින අතර ඉන් ලක්ෂ 14ක් පමණ පිරිසකට අයවැයෙන් හිමි වූ රුපියල් 5,000 දීමනාව‍ට දැනටමත් හිමිව තිබේ. ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ නව චක්‍රලේඛය අනුව සෙසු අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල සිටින ලක්ෂ 4කට ආසන්න පිරිසකට මෙම රුපියල් 5,000 දීමනාව හිමි වේ. එම අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල ස්ථිර, කොන්ත්‍රාත් හා දෛනික වැටුප් ලබන සියලු සේවකයන්ට මෙම දීමනාව හිමිවනු ඇත.

Comments