ව්‍යවසායකයින්ට නොමිලයේ Online උපදෙස් දීමට එක්සත් ජනපදයේ සහය | සිළුමිණ

ව්‍යවසායකයින්ට නොමිලයේ Online උපදෙස් දීමට එක්සත් ජනපදයේ සහය

එක්සත් ජනපද රජයේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන නියෝජිතායතනය (USAID), නැගී එන ව්‍යවසායකයින් අත්දැකීම් පරිපූර්ණ ව්‍යාපාර විශේෂඥයින් සමගින් නොමිලයේ සම්බන්ධ කරන්නා වූ Online උපදේශක මණ්ඩලයක් (mentoring Platform) පසුගියදා දියත් කරන ලදි. www.yes.youlead.lk හරහා මහජනතාවට ප්‍රවේශ විය හැකි මෙම වේදිකාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මුළුල්ලේ පැතිර සිටින අංකුර ව්‍යවසායකයින්ට ව්‍යාපාර ක්‍ෂේත්‍රයේ අත්දැකීම් පරිපූර්ණ ප්‍රමුඛයින් සහ විෂය ප්‍රවීණයින් 100 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සමගින් සම්බන්ධ කරමින් පෙර නොවූ විරූ අන්දමේ අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා ඔවුන්ට සහය දීමත් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරවල දීර්ඝ කාලීන සාර්ථකත්වය සඳහා උපකාර කිරීමත් සිදු කෙරේ.

"බෙහොමයක් ආරම්භක ව්‍යාපාරවල (Startups), විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට හිමි ව්‍යාපර හෝ, නගර මධ්‍යයෙන් පිටත, ජාලකරණ අවස්ථා සහ පහසුකම් වෙත සීමිත ප්‍රවේශයක් ඇති ස්ථානවල පිහිටා තිබෙන ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වය සඳහා බොහෝවිට ඔවුන්ට මගහැරී ඇත්තේ උපදේශනයයි..." USAID හි ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින් මෙහෙවර අධයක්ෂ රීඩ් ඇෂ්ලිමන් මහතා පැවසීය.

USAID හි YouLead ව්‍යාපෘතිය සහ සස්නක සංසද පදනම අතරේ හවුල්කාරීත්වයෙන් මෙම වේදිකාව හරහා ව්‍යවසායකයින් සහ ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වය කරා යෑමට උපකාර කිරීම සඳහා තමන්ගේ කාලය සහ නිපුණත්වය ස්වේච්ඡාවෙන් ලබා දෙන උපදේශකවරු ගළපනු ලැබේ.

සස්නක සංසද පදනමේ සභාපති හසිත විජේසුන්දර මහතා මෙසේ පැවසීය.

"ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායකත්ව ආකල්පවල අඩුවක් නැහැ. නමුත් තමන්ගේ අදහස් සාර්ථකත්වය කරා ගෙනයෑම සඳහා බොහෝ ව්‍යවසායකයින්ට අත්දැකීම් ප්‍රමාණවත් නැහැ. ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාමේ සංකීර්ණතාවලට මුහුණදෙන විට ඒ අවධානය ඔවුන්ගෙන් ගිලිහී යනවා. මේ උපදේශන මණ්ඩපය හරහා අපට උදේයෝගීමත් ව්‍යවසායකයින් අත්දැකීම් සම්පන්න උපදේශකයින් සමගින් වඩාත් හොඳින් ගැළපීමටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භක ව්‍යාපාර සාර්ථකත්වය අත්කර ගැනීමේ අනුපාතය ව්‍යුහගත ක්‍රියාවලියක් හරහා ඉහළ දැමීමටත් හැකි වේවි."

YouLead යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණික සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු වැඩිදියුණු කිරීමටත්, තාරුණ්‍යය ඵලදායී වෘත්තීන් සමග සම්බන්ධ කිරීමටත්. ව්‍යවසායකත්වය ශක්තිමත් කිරිමටත් එක්සත් ජනපදයෙන් ලැබෙන ඩොලර් මිලියන 18 ක සත් වාර්ෂික ප්‍රදානයක් ඇසුරෙන් International Executive Service Corps (IESC) හරහා ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතියකි. සස්නක සංසද පදනම යනු, 1997 පටන් ශ්‍රී ලංකාවේ තාරුණ්‍යයේ විභවය වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාර කර ඇති ප්‍රජා සංවිධානයකි.

USAID හි වැඩකටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට පිවිසෙන්න.

usaid.gov/sri-lanka.

Comments