රෝයල් නර්සිං හෝම් සමාගමෙන් 2022 දී රැකියා දහසක් | සිළුමිණ

රෝයල් නර්සිං හෝම් සමාගමෙන් 2022 දී රැකියා දහසක්

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලම ගෘහස්ථ හෙද සේවා සහ ගිලන් රථ සේවා සමාගම වන රෝයල් නර්සිං හෝම් පෞද්ගලික සමාගම 2022 වර්ෂයේදී වයස අවුරුදු 45ට අඩු තරුණ තරුණියන් 400 දෙනෙකුට නොමිලේ හෙද පුහුණුවක් ලබාදී සේවයට බඳවා ගනිමින් රැකියා අවස්ථා 1000ක් උත්පාදනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. රෝයල් නර්සිං හෝම් සභාපති මනුජ හේවාවසම්, විධායක අධ්‍යක්ෂිකා හේමාලී ගීකියනගේ සහ සාමාන්‍යාධිකාරි ධනුෂ්ක විජයසිංහ ආයතනයේ අංශභාර කළමනාකරුවන් හා විධායක නිලධාරීන් සමඟ පසුගියදා රෝයල් නර්සිං හෝම් ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවැත්වූ විශේෂ සාකච්ඡාවකදී එම තීරණය ගනු ලැබිණි. 2007 වසරේදී ඇරඹූ රෝයල් නර්සිං හෝම් පෞද්ගලික සමාගම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පෞද්ගලික සෞඛ්‍යසේවා නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අනුමත ආයතතනයක් වන අතර, මේ වන විට එම සමාගමේ වෘත්තීය පුහුණුව ලැබූ පළපුරුදු සේවක මණ්ඩලය 600කි.

රෝයල් නර්සිං හෝම් වෙතින් හෙද සේවා පහසුකම් අපේක්ෂා කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට සහ රෝගීන්ට වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ සේවාවක් සැපයීමේ අරමුණින් මෙම නව තීරණය ක්‍රියාත්මක කරන බව සභාපති මනුජ හේවාවසම් පැවසීය. එහි සාමාන්‍යාධිකාරි ධනුෂ්ක විජයසිංහ පැවැසූවේ ආයතනයේ සේවා බළකාය පුළුල් කිරීමට ගත් නව තීරණයත් සමඟ නව රැකියා අපේක්ෂිතයන්ට නොමිලේ පුහුණුවකින් පසුව රැකියා ලැබෙන බවත් කොවිඩ් නිසා රැකියා අහිමිවූවන්ට ද මෙය අනගි අවස්ථාවක් වන බවත්ය.

Comments