ජෝන් කීල්ස් ප්‍රොපටීස් වෙතින් වික්ටෝරියා නිවාඩු නිවහන් ව්‍යාපෘතියක් | සිළුමිණ

ජෝන් කීල්ස් ප්‍රොපටීස් වෙතින් වික්ටෝරියා නිවාඩු නිවහන් ව්‍යාපෘතියක්

ශ්‍රී ලංකාව- ජෝන් කීල්ස් ප්‍රොපටීස් සමාගම දිගන, වික්ටෝරියා ගොල්ෆ් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රි රෙසෝර්ට්හිදී ඉදිකරනු ලබන, නිවාඩු නිවහන් 16කින් සමන්විත නව ව්‍යාපෘතිය වන ‘සන්රයිස් රිජ්‘ (‘Sunrise Ridge’) හි ඉදිකිරීම් පසුගියදා ආරම්භ විය. ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට ද ප්‍රථමයෙන් මෙහි නිවාසවලින් 60%ක්ම විකිණී අවසන් වීම කැපීපෙනුණු සිදුවීමක් විය.

වික්ටෝරියා ගොල්ෆ් පිටිය, වික්ටෝරියා ජලාශය මෙන්ම මහනුවර කඳු පන්තීන්ට මුහුණලා මනරම් දසුන් මවමින් ඉදිකෙරෙන ‘සන්රයිස් රිජ්‘ ව්‍යාපෘතියේ නිර්මාණ සැලසුම්, ප්‍රකට වාස්තු විද්‍යාඥ හා නාගරික සැලසුම් ශිල්පී මධුර ප්‍රේමතිලක ගෙනි. ඉතාමත් සීමිත නිවාස සංඛ්‍යාවකින් (නිවාස 16කින්) සමන්විත මෙම ව්‍යාපෘතියේ නිදන කාමර දෙකකින් යුත් වර්ග අඩි 2,000 බැගින් වූ නිවාසවල මිල රුපියල් මිලියන 55.5 සිට ඉහළට පවතියි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ විශේෂත්වය වන්නේ, නිවාස හිමියන්ට වසර 6ක් දක්වා ඔවුන්ගේ නිවාස හා ඉඩම් සඳහා ඍජු දේපළ කළමනාකරණ සේවාවක් පිරිනැමීමට ද ජෝන් කීල්ස් ප්‍රොපටීස් සමාගම ඉදිරිපත්ව සිටීම ය.

Comments