ටෝකියෝ සිමෙන්ති, කොළඹ වරායේ රු.බිලියන 2.5ක ආයෝජනයක | සිළුමිණ

ටෝකියෝ සිමෙන්ති, කොළඹ වරායේ රු.බිලියන 2.5ක ආයෝජනයක

ටෝකියෝ සිමෙන්ති සමූහයට අයත් කොළඹ වරාය පර්යන්තයේ පිහිටි ධාරිතාවය පුළුල් කරන ලද නවතම සිමෙන්ති තොග ගබඩා සහ බෙදාහැරීමේ මෙහෙයුම් සංකීර්ණය විවෘත කිරීමේ උත්සවය නොබෝදා පැවැත්විනි. ලංකාවේ විශාලතම සිමෙන්ති නිෂ්පාදකයා විසින් සිදුකළ රුපියල් බිලියන 2.5 ක ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක කූට ප්‍රාප්තිය සටහන් කළ මෙම උත්සවය, ටෝකියෝ සිමෙන්ති ලංකා සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්.ආර්. ඥානම් මහතා සහ විධායක අධ්‍යක්ෂ ක්‍රිස්ටෝපර් ප්‍රනාන්දු ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විනි.කොළඹ වරාය පර්යන්තයේ ගබඩා සහ බෙදාහැරීමේ මෙහෙයුම් ධාරිතාවය පුළුල් කිරීමේ ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය, සැබෑ ශ්‍රී ලාංකික සමාගමක් ලෙස දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට ටෝකියෝ සිමෙන්ති සමූහය ගන්නා උත්සාහයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. අභිනවයෙන් එක්කළ මෙට්ට්‍රික් ටොන් 6,000ක බැගින් ධාරිතාවයෙන් යුත් ගබඩා සහ ඇසුරුම්කරණ පද්ධති තුන සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමෙන් පසු ටෝකියෝ සිමෙන්ති කොළඹ පර්යන්තයේ මුළු මෙහෙයුම් ධාරිතාවය වසරකට සිමෙන්ති මෙට්ට්‍රික් ටොන් 450,000ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

Comments