හැට පහේ විශ්‍රාමයෙන් ලක්ෂ13කට සෙත | සිළුමිණ

හැට පහේ විශ්‍රාමයෙන් ලක්ෂ13කට සෙත

ජයේ සේවයේ විශ්‍රාම යන වයස වසර 65 කිරීම නිසා රාජ්‍ය නිලධාරින් හා රාජ්‍ය සේවකයන් ලක්ෂ 13.5කට ආසන්න පිරිසකට වසර 5ක් වැඩිපුර සේවය කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන බව රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ සංඛ්‍යා ලේඛන මඟින් හෙළිවෙයි. රාජ්‍ය සේවයේ දැනට සිටින නිලධාරින් හා සේවකයන් පිරිස ලක්ෂ 14.5කි. මේ පිළිබඳව අප කළ විමසුමකදී පැවසුවේ එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි පවසන්නේ වසරකට රාජ්‍ය සේවකයන් 25,000ක් පමණ විශ්‍රාම ගන්නා බවය.රජය විසින් රාජ්‍ය සේවකයන් වසර 65කදී විශ්‍රාම ගැන්වීමට අදාළ චක්‍ර ලේඛය පසුගිය සතියේ නිකුත් කිරීමත් සමඟ ඔවුන්ගේ වයසට කාලානුරූපව එම රාජ්‍ය සේවකයන්ට අවුරුදු 65 දක්වා සේවයේ යෙදිය හැකි බව අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි පවසයි. අවශ්‍ය අයට වසර 60දි සේවයෙන් ඉවත් වීමට ද ඉඩකඩ තිබේ.

 

 

Comments