මාස 11ට අල්ලස් පැමි­ණිලි 1861ක් | සිළුමිණ

මාස 11ට අල්ලස් පැමි­ණිලි 1861ක්

 

සුගිය වසරේ නොවැම්බර් මස අවසන් වන විට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි 1,861ක් ලැබී තිබේ. ඒ අතු‍ෙරන් මේ වන විටත් පැමිණිලි හා චෝදනා 756ක් විමර්ශනයට කටයුතු යොදා ඇති අතර පැමිණිලි 311ක් විමර්ශනය පිණිස කොමිසමේ නීති අංශයට සහ වෙනත් ආයතන වෙත යොමු කර ඇත.

 

මේ වසරේ කොමිසම මඟින් අත්අඩංගුවට ගත් අය අතර අල්ලස් ගැනීම් අතුරින් පාසලට දරුවකු ඇතුළත් කිරීමට රුපියල් ලක්ෂ 2ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් ගම්පහ තක්ෂිලා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ද සිටින අතර රුපියල් 100,000/= ක අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, එරාවුර්පත්තු

චෙන්කල්අඩි   පසුගිය වසරේ අල්ලස් කොමිසමට ලද පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 2,764ක් වන අතර එයින් මේ වන විට 2,177ක් විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතී. අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසමට වැඩිම පැමිණිලි ලැබී ඇත්තේ පොලිසියට හා අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ ආයතන ගැන බවද කොමිසම පෙන්වා දෙයි.

 

Comments