දුම්රියේ වැටුපට මසකට කෝටි 100ක් | සිළුමිණ

දුම්රියේ වැටුපට මසකට කෝටි 100ක්

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැටුප් සඳහා මසකට රුපියල් මිලියන 1000ක මුදලක් (කෝටි 100ක්) වැය කළ යුතු බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ධම්මික ජයසුන්දර සිළුමිණට කීය.

මේ තත්ත්වය උදා වී ඇත්තේ අධික අතිකාල, බටා ඇතුළු දීමනා වැඩිවීම නිසා බවද ඔහු පෙන්වා දෙයි. දුම්රිය සේවයේ අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව 24,000ක් වන නමුත් මේ වන විට දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක සංඛ්‍යාව 14,662ක් දක්වා අඩුවී ඇතැයිද හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය.

 

Comments