තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ නව වසරේ කටයුතු බෞද්ධ ආගමානුකූලව ආරම්භ වෙයි | සිළුමිණ

තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ නව වසරේ කටයුතු බෞද්ධ ආගමානුකූලව ආරම්භ වෙයි

තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ නව වසරේ කටයුතු බෞද්ධ ආගමානුකූලව ආරම්භ වූ අතර තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති චමින්ද කොලොන්නේ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් එම වැඩ කටයුතු සංවිධානය කර තිබුණි. එම අවස්ථාවට මහාචාර්ය වල්මෝරුවේ පියරතන නා හිමි, ආචාර්ය විල්ගමුවේ අරියරතන හිමිවරුන් මෙන්ම තායිලන්තයේ ආචාර්ය මහාචාර්ය හිමිවරුන් කිහිප දෙනෙක්ද වැඩම කර සිටියහ. දානමය පින්කමක්ද එහිදී පැවැත්වුණු අතර එහිදී සියලු ශ්‍රී ලාංකික වත්පිළිවෙත් සිදු කරන ලදී. එහිදී දානමය පිංකම පැවැත්වූ අවස්ථාවයි මේ.

Comments