අලුත් අවු­රුද්දේ ‘කිරි සංග්‍රා­මය‘ ඇර­ඹෙයි | සිළුමිණ

අලුත් අවු­රුද්දේ ‘කිරි සංග්‍රා­මය‘ ඇර­ඹෙයි

දිනෙන් දින වැඩිවන පිටි කිරිවලට විකල්පයක් ලෙස මෙරට කිරි නිපැයුම නව වසර ඇතුළත කිරි ලීටර් ලක්ෂ 500 කින් ඉහළ දැමීමටත් කිරි ගම්මාන 100 ක් රටපුරා ඇති කිරීමටත් පශු සම්පත් ගොවිපොළ ප්‍රවර්ධන කිරි, බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙයි.

මේ පිළිබඳව කරුණු දක්වන පශු සම්පත් හා ගොවිපළ ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති ඩී.බී. හේරත් පවසන්නේ මේ සඳහා 2022 වසර පුරා තම අමාත්‍යාංශය කිරි සංග්‍රාමයක් ක්‍රියාවට නංවන බවයි. මෙරට කිරි පිටි මිල වැඩි කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවත්, මේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ 2022 වසරේදී කිරි මඟින් රුපියල් කෝටි 350 ක් ජාතික ආදායමට එක් කරන බවත් මේ මඟින් ගොවි පවුල් 10000 ක් නඟා සිටුවන බවත් ඇමැතිවරයා කියයි.

කිරි ගවයන් 70000 ක පෝෂණය වැඩි දියුණු කිරීමටත් දියර කිරි බෙදා හරින කැබ් රථ 372 ක සේවාවක් ආරම්භ කිරීමටත් මේ යටතේ කටයුතු යොදා ඇත.

 

Comments