දළ­දා­වත්ත විහා­රයේ දළදා පූජෝ­ත්ස­වය | සිළුමිණ

දළ­දා­වත්ත විහා­රයේ දළදා පූජෝ­ත්ස­වය

 

වාද්දුව තල්පිටිය දළදාවත්ත පුරාණ මහා විහාරස්ථානයේ 88 වැනි දළදා පූජෝත්සවය දෙසැම්බර් 07වැනි දින සිට 11වැනි දින දක්වා පැවැත්වීමට දළදාවත්ත පුරාණ මහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පානදුර තොටමුණ බද රයිගම් කෝරලේ ප්‍රධාන සංඝ නායක විශ්‍රාමලත් පරිවෙණාධිපති ශාස්ත්‍රපති තල්පිටියේ චන්දරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි දළදාවත්ත පුරාණ විහාරස්ථාන තරුණ බෞද්ධ සමිතිය සහ විහාරස්ථදායක සභාව කටයුතු සූදානම් කර ඇත. 07වැනි දින සිට 09වැනි දින දක්වා දින 3ක් රාත්‍රී 8.00 ආරම්භ වන සර්ව රාත්‍රික මහා පිරිත් පින්කම පසුදා අලුයම දක්වා පැවැත්වෙන අතර 10වැනි දින රාත්‍රි 7.00 විහාරස්ථානයේ වැඩ සිට අපවත්වී වදාළ සියලුම මහා සංඝ රත්නය වෙත සහ පරලොව සැපත් විහාරස්ථානයේ දායක දායිකා පින්වතුන්ටත් පින් පැමිණ වේ. ප්‍රදේශවාසී රටවාසී සැමට ආරක්ෂාව පතා ආශිර්වාද කෙරේ. 11වැනි දින පස්වරු 5.00 පැවැත්වෙන දළදා පූජෝපහාර මහා පින්කමෙන් 88වැනි දළදා පූජෝත්සවය අවසන් වේ.

 

Comments