සෙලාන් බැංකුව My BrochurePortal හඳුන්වා දෙයි | සිළුමිණ

සෙලාන් බැංකුව My BrochurePortal හඳුන්වා දෙයි

 

සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව, සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව වෙනුවෙන් ‘My BrochurePortal’ නමින් විශේෂ ද්වාරයක් සිය නිල වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. සෙලාන් බැංකුවේ සේවාවන් සම්බන්ධ නවතම තොරතුරු ඇතුළත් ප්‍රචාරණ පත්‍රිකා, අත්පත්‍රිකා සහ වීඩියෝ දර්ශන ආදිය මෙම ද්වාරයට ඇතුළත් කර තිබේ. මින් ඉදිරියට මෙම ද්වාරයට පිවිසීම මගින් ගනුදෙනුකරුවන් සෙලාන් බැංකුවේ සේවාවන් පිළිබඳ නවතම තොරතුරු ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

අත්පත්‍රිකා යනු, සමාගමක හෝ ආයතනයක නිෂ්පාදන හා සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ඉක්මන් හා පහසු මාධ්‍යයකි. එහෙත් ලොව පුරා පවතින COVID-19 තත්ත්වය නිසා අත්පත්‍රිකා ආදිය මුද්‍රණය කිරීම හා බෙදාහැරීම අනාරක්ෂිත කටයුත්තක් බවට පත්වී ඇත. තවදCOVID-19 තත්ත්වය මෙන්ම ඒ හේතුවෙන් වරින්වර පනවනු ලබන සංචරණ සීමා ආදිය නිසා, අත්‍යවශ්‍යයතම කරුණකදී හැර ගනුදෙනුකරුවන් බැංකු ශාඛා වෙත පැමිණීමෙන් වැළකීමද සිදුවිය. මේ කරුණු සියල්ල සැලකිල්ලට ගනිමින්, පරිගණක සහ ජංගම දුරකථන ඇතුළු ඩිජිටල් උපාංග ඔස්සේ පහසුවෙන් පිවිසිය හැකි ද්වාරයක් හරහා තම සේවාවන් පිළිබඳ නවතම තොරතුරු ලබාගැනීමට ගනුදෙනුකරුවන්ට අවස්ථාව සලසා දීමට සෙලාන් බැංකුව තීරණය කරනුලැබීය.මෙම ද්වාරයට පිවිසෙන පුද්ගලයන්ට මෙම අත්පත්‍රිකා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ කියවීමට හා බාගත (download) කරගැනීමට අමතරව සමාජ මාධ්ය් ඔස්සේ තම හිතමිතුරන් සමග බෙදාහදා ගැනීමටද අවස්ථාවලැබේ.

Comments