පැල්වත්ත කිරි සමාගම හොඳම කිරි නිෂ්පාදන අඩුම මිලට පිරිනැමීමට සුදානම් | සිළුමිණ

පැල්වත්ත කිරි සමාගම හොඳම කිරි නිෂ්පාදන අඩුම මිලට පිරිනැමීමට සුදානම්

 

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය රට තුළ ඉතිරි කරමින් කිරි නිෂ්පාදන රාශියක් පිරිනමන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දේශීය කිරි නිෂ්පාදන සන්නාමය වන පැල්වත්ත කිරි මෑතකාලීන වෙළෙඳපොළ මිල වෙනස් වීම හමුවේ වුවද සිය කර්මාන්තශාලාවලින් අඛණ්ඩව රටට අවශ්‍ය කිරි සැපයුම සහතික කර තිබේ. මෙහිදී පැල්වත්ත යොදය සහිත කිරිපිටි, පැල්වත්ත බටර්, පැල්වත්ත යෝගට් සහ පැල්වත්ත ගිතෙල් ඇතුළු නිෂ්පාදන රැසක් පාරිභෝගික ජනතාව අතර අතිශය ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකර කරගෙන ඇත.

පැල්වත්ත කිරි සැපයුම් දාමය පුළුල්ව සිදු කෙරෙන ක්‍රියාවකියකි. පැල්වත්ත සිය කර්මාන්තශාලා සඳහා ඉහළම තත්ත්වයේ නැවුම් කිරි පමණක් ලබා ගන්නා අතර එම ක්‍රියාවලිය ඉතා ඉහළ පිරිවැයකින් යුතුවේ. කිරි කර්මාන්තයේ ප්‍රසිද්ධ අදහසක් වන්නේ “හොඳ කිරි නිෂ්පාදන ලැබෙන්නේ හොඳ අමු කිරි වලින් පමණකි” යනුවෙනි.

නිරතුරුව ගුණාත්මක නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයාට පිරිනමන පැල්වත්ත සමාගමද එම අදහසින් කිසි විටෙකත් බැහැර නොවේ. ග්‍රාමීය මට්ටමින් ගොවීන් තම දෛනික කිරි අස්වැන්න ගොවි සමිතිය වෙත එකතු කෙරෙන අතර කිරිවල නැවුම් බව සහ සනීපාරක්ෂාව ආරක්ෂා කරමින් උෂ්ණත්වය සංරක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවෙන් සමන්විත පැල්වත්ත සමාගම කුලියට ගත් කිරි බවුසර් ජාලය මගින් එම කිරි එකතු කරනු ලබයි. අනතුරුව ඔවුන් එය PDIL ශීතකරණ මධ්‍යස්ථාන වෙත ලබා දේ.

එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවල සීත සැපයුම්දාම තාක්‍ෂණය සහ තාප සංරක්ෂණ පද්ධති මගින් එම කිරි, සෙල්සියස් අංශක 07 දක්වා වහාම සිසිල් කෙරේ. 

Comments