‘යූත්’ එකේ හොර වංචා | සිළුමිණ

‘යූත්’ එකේ හොර වංචා

 ජාතික තරුණ සේවා සභාව යටතේ ඉකුත් පාලන සමයේදී මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සහ රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිත ඇතුළු වංචා රැසක්ම සිදුව ඇතැයි පෙන්වා දෙන එහි සේවක පිරිසක් ඉකුත් සිකුරාදා අල්ලස් හා දූෂණ කොමිෂන් සභාවට ඒ පිළිබඳ පැමිණිලි කළේය.

ඒ අනුව වසර 4ක් පුරා පැවැති යොවුන්පුරය, එරමිණියාය ගොවිපළ සඳහා විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව මිහිඳුවැව පුළුල් කිරීම, දේශපාලන හේතු මත යැයි පවසමින් අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව හෝ මූලික සුදුසුකම් සැලකිල්ලට නොගෙන කාර්ය මණ්ඩලයේ 24 දෙනෙකු සඳහා උසස් වීම් ලබාදීම,  හිටපු සභාපතිවරයා මූලික කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන් සහ ගොවිපළ මධ්‍යස්ථාන හා ඒ ආශ්‍රිත සත්ත්ව පාලන කටයුතු අකර්මණ්‍ය වීමට ඉඩ හරිමින් සත්ත්ව සම්පත මධ්‍යස්ථාන වත්කමින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම ආදියෙන් මෙකී වංචා සිදුව ඇති බව සඳහන්ය.

 

Comments