හේමාස් රෝහල් සමුහයේ සුව ශික්ෂා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන | සිළුමිණ

හේමාස් රෝහල් සමුහයේ සුව ශික්ෂා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන

 

සුව සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ජාත්‍යන්තර ACHSI ප්‍රමිතිකරණය හිමිකර ගත් මෙරට පළමු පුද්ගලික රෝහල් ජාලය වන හේමාස් රෝහල් සමූහය ලාංකීය තාරුණ්‍ය වෙත රැකියා නියුක්තියෙහි නව බලාපොරොත්තු දල්වමින් සෞඛ්‍යද සේවා ආශ්‍රිතව වෘත්තිකයින් බිහි කිරීමේ අරමුණෙන් සුව ශික්ෂා නම් වූ විශේෂ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇත. විවිධ හේතුන් නිසා විශ්ව විද්‍යාල හා උසස් අධ්‍යාපන වරම් නොලැබුණු සුවහසක් තරුණ තරුණියන් වෙත සිය වෘත්තීය ජීවන ගමන ගෞරවනීය සෞඛ්‍යය ක්ෂේත්‍රය ආශ්‍රිතව අරඹන්නට ස්ථාවර අඩිතාලමක් සකස් කර දීමට හේමාස් රෝහල් සමූහයේ සුව සේවා ඇකඩමිය ( Hemas academy of health care ) විසින් පිරිනමන සුව ශික්ෂා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මහත් පිටුබලයක් වනු ඇත.

හේමාස් රෝහල් සුවසේවා ඇකඩමිය විසින් ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමන අතර මෙම ඇකඩමිය ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සහ පුද්ගලික රෝහල් නියාමන අධිකාරියේ නියාමනයන්ට අනුකූලව විෂය නිර්දේශයන් සකසා ඇති අතර හෙද පාඨමාලා ශිෂ්‍යත්වය සඳහා අවම සුදුසුකම උසස් පෙළ ඕනෑම විෂය ධාරාවකින් විෂයන් 3 සමත් විය යුතු අතර හෙද සාහායක සහ උපස්ථායක පාඨමාලාව සඳහා සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා අධ්‍යාපනය හැදෑරීම ප්‍රමාණවත් වේ. සුව ශික්ෂා ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අයදුම් කරන තරුණ තරුණියන් යෝග්‍යය තා පරීක්ෂණයකට යොමු කරන අතර එහිදී ලබා ගන්නා ලකුණු මට්ටම අනුව එක් එක් පාඨමාලාවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ

Comments