ස්වදේශී කොහොඹ බේබි හා HNB හා එක්ව මවුවරුන්ට තිළිණ ලබා දෙයි | සිළුමිණ

ස්වදේශී කොහොඹ බේබි හා HNB හා එක්ව මවුවරුන්ට තිළිණ ලබා දෙයි

 

දශක 08ක විශ්වාසය දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ශාකසාර සත්කාර නිෂ්පාදනයේ පුරෝගාමියා ස්වදේශී කොහොඹ, සිය ළදරු සබන් සන්නාමය වන ස්වදේශී කොහොඹ බේබි සබන් හා හැටන් නැෂනල් බැංකුව සමඟ සහයෝගිත්වයෙන් අලුත උපන් බිලිඳුන්, මෙලොවට බිහි කළ මව්වරුන්ට තිළිණ ලබා දෙයි. ස්වදේශී කොහොඹ බේබි වෙතින් ආකර්ෂණීය ළදරු සනීපාරක්ෂණ තෑගි පාර්සලයක් ලබා දෙන අතර හැටන් නැෂනල් බැංකුව වෙතින් HNB සිඟිති කිරිකැටියෝ තිළිණ පත් ලබා දෙයි.

“අලුත උපන් බිලිඳුන්ගේ සනීපාරක්ෂණ අවශ්‍යතා සපුරාලීම වෙනුවෙන් බිලිඳුන්ට මෙලොවට බිහි කළ මව්වරුන්ට ත්‍යාග ලබා දීම සඳහා හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB) සමඟ සම්බන්ධ වී කටයුතු කිරීමට හැකි වීම සම්බන්ධයෙන් අප ඉතා සතුටට පත් වෙනවා. ස්වභාවික ශාක සාර පදනම් කර ගත් ළදරු සනීපාරක්ෂණ නිෂ්පාදන භාවිත කිරීමේ යහපත්කම පිළිබඳව තරුණ මව්වරුන් දැනුම්වත් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස ස්වදේශී විසින් දිවයින පුරා පිහිටි මාතෘ රෝහල් වෙත මෙම දායකත්වය ලබා දෙනු ඇත. ස්වදේශී කොහොඹ ළදරු සනීපාරක්ෂණ තෑගි පාර්සලය සමඟින් ළදරු රැකවරණය පිළිබඳ ප්‍රයෝජනවත් වන තොරතුරු ඇති ‘කොහොඹ බේබි කිරි සුවඳේ කතාව’ නම් පොත් පිංචක් තරුණ මවුවරුන් වෙත තිළිණ කරනවා” යනුවෙන් මේ පිළිබඳව ස්වදේශී කර්මාන්තායතනයේ නියෝජ්‍ය සභාපතිනි / කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකා C.S.M. සමරසිංහ අදහස් පළ කර සිටියාය.

Comments