කොමර්ෂල් බැංකුව, Visa සමඟ එක්ව ලංකාවේ ගෙවීම් සහතිකකරණය ශක්තිමත් කරයි | සිළුමිණ

කොමර්ෂල් බැංකුව, Visa සමඟ එක්ව ලංකාවේ ගෙවීම් සහතිකකරණය ශක්තිමත් කරයි

 

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් නිකුත් කර තිබෙන ක්‍රෙඩිට්, ඩෙබිට් සහ පෙර-ගෙවුම් කාඩ්පත් මගින් සිදුකරන ගෙවීම් පිළිගැනීම සඳහා වීසා සමාගම සමඟ එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට EMV 3DS වංචා වැළැක්වීමේ තාක්ෂණය හඳුන්වා දුන් පළමු බැංකුව බවට කොමර්ෂල් බැංකුව පත්ව තිබේ.

EMVCo විසින් නිකුත් කර තිබෙන ගෝලීය ක්‍රමවේදයක් වන අවශ්‍යතාවයක් වන EMV 3DS ආරක්ෂණය තුළින් ගෙවීම් ක්‍රියාවලියට අනවශ්‍ය බාධාවන් ඇතුළත් නොකරගනිමින් පාරිභෝගිකයා සහතික කිරීමට අවස්ථාව හිමිවන බව බැංකුව සඳහන් කරයි. මෙම වැඩිදියුණු කිරීමත් සමඟ එක්වරක් පමණක් ලබාදෙන රහස් වචනය (OTP) එවීමේ ක්‍රියාවලිය වඩාත් ශක්තිමත් සහ සුරක්ෂිත වන අතර ඒ තුළින් පාරිභෝගිකයාගේ පහසුව සහ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් වේ.

මෙම සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ගනුදෙනුවක් වලංගුභාවයට පත්කිරීම සඳහා වෙළෙඳ නියෝජිතයා විසින් කාඩ්පත් නිකුත් කර තිබෙන ආයතනයට දත්ත ලබාදීම අවශ්‍යය වේ. මේ අනුව, බාධාවන් නොමැතිව සහ පේජ් රීඩිරෙක්ට්ස් ක්‍රියාවලිය මෙන්ම ගෙවීම කිරීමට පෙර තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම අවම කරමින් ඉතාමත් වේගවත්ව සහතික කිරීමේ අවස්ථාව ලබාදෙමින් අවධානම අඩු මිලදීගැනීම් සිදුකිරීමට පහසුකම් සැලසීමට මෙහිදී බැංකුවට හැකියාව හිමිවේ.

Comments