රොසෙල් නවතම සංකල්ප මන්දිරය අනුරාධපුරයේ | සිළුමිණ

රොසෙල් නවතම සංකල්ප මන්දිරය අනුරාධපුරයේ

 

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ටයිල්, බාත්වෙයා සහ උපාංග නිපැයුම්කරු වන රොසෙල්, සාඩම්බර ජීවන රටාවකට නව අත්දැකීමක් මුසු කරමින් ඔවුන්ගේ නවතම සංකල්ප මන්දිරය පසුගියදා අනුරාධපුර නගරයේදී විවෘත කෙරිණ.

ඓතිහාසික අනුරාධපුර නගරයේ, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවතේ, අංක 512/B හි පිහිටා ඇති මෙම සුවිශේෂී සංකල්ප මන්දිරය නූතන සහ අංග සම්පූර්ණ ටයිල් බාත්වෙයා සහ උපාංග පාරිභෝගිකයා වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ. ඒ අනුව අනුරාධපුරයේදී විවෘත කළ මෙම නවතම සංකල්ප මන්දිරය රොසෙල් හි 74 වන ප්‍රදර්ශනාගාරය ද වේ.

වර්ග අඩි 5,000 කට වැඩි මෙම අද්විතීය සංකල්ප මන්දිරය, 800කට අධික විවිධ සංකල්පයන් ගෙන් සමන්විත ටයිල්, බාත්වෙයා සහ උපාංග ප්‍රදර්ශනය කරමින් සාම්ප්‍රදායික ටයිල් සහ බාත්වෙයා අත්දැකීම නව මට්ටමකට ගෙන ඒම අරමුණු කරයි.

රොසෙල් හි අලෙවි සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ තරණ තෝරදෙණිය මහතා මෙසේ අදහස් දැක්වීය. ඓතිහාසික අනුරාධපුර නගරයේදී අපගේ නවතම ටයිල්, බාත්වෙයා සහ උපාංග සංකල්ප මන්දිරය විවෘත කිරීමත් සමඟ අපගේ දීප ව්‍යාප්ත ප්‍රදර්ශනාගාර ජාලය පුළුල් කිරීමට ලැබීම අපට ගෞරවයක්. මෙම රොසෙල් සංකල්ප මන්දිර හරහා, ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් ඉහළම ගෝලීය ප්‍රමිතීන් සහතික කරමින්, පාරිභෝගිකයාට උසස්ම තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන ලබාදීම අපගේ අරමුණයි”.

Comments