පාස­ල්වල සිය­ලුම පන්ති සඳුදා සිට ඇරැඹේ | සිළුමිණ

පාස­ල්වල සිය­ලුම පන්ති සඳුදා සිට ඇරැඹේ

 

කොවිඩ් තෙවැනි රැල්ලෙන් අනතුරුව පාසල් යළි ආරම්භ කිරීමේ සිවු වන අදියර යටතේ දිවයිනේ සියලුම පාසල්හි 6,7,8 හා 9 ශ්‍රේණි 23 වැනි සඳුදා සිට ආරම්භ කෙරේ. මෙම සිවුවන අදියර යටතේ මාස 7ක පමණ කාලයක් පාසල්වලට නොපැමිණි සිසුන් ලක්ෂ 27ක් පැමිණෙනු ඇත.

මේ වන තෙක් පාසල් විවෘත වූයේ අදියර තුනක් පමණි. ලංකාවේ වූ පාසල් 10,155 න් 6 සිට 9 දක්වා පන්ති පැවැත්වෙන පාසල් 6,271 ක් ඇති අතර සිවුවැනි අදියර යටතේ හෙට දින සිසුන් 27,14,874 ක් පාසල් ඒමට නියමිතය. එසේම සාමාන්‍ය පෙළ ඉගැන්විම් කරන 1,14,895 ක ගුරු සංඛ්‍යාවක්ද හෙට දින පාසල් පැමිණේ.

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මඟින් සිසුන්ගේ අතපසු වූ වැඩ ආවරණය සඳහා ඉදිරි සති 20 ක කාලයක් තුළ ආවරණය කළ යුතු අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් කොටස් නිර්දේශ කර ඇති අතර, පාසල් අවසන් වාරය මාර්තු දක්වා දිගු කිරීමටද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට යෝජනා කර ඇත.

Comments