කියු­බානු තානා­පති, ඇමැති විමල් හමු වේ | සිළුමිණ

කියු­බානු තානා­පති, ඇමැති විමල් හමු වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ නව කියුබානු තානාපති අන්දරේස් මාකෙලෝ ගොන්සාලේස් ගරිඩෝ සහ කර්මාන්ත ඇමැති විමල් වීරවංශ අතර හමුවක් නොවැම්බර් 16 වැනිදා සිදු විය. ශ්‍රී ලංකාව සහ කියුබාව අතර ඇති දිගුකාලීන මිත්‍රත්වය ඉදිරියටත් පවත්වා ගැනීම රජයේ අරමුණ බව කර්මාන්ත ඇමැතිවරයා එහිදී අවධාරණය කළේය. කියුබාවේ පොල් වගාව ආශ්‍රිත කර්මාන්තය දියුණු කරගැනීම වෙනුවෙන් තානාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා රජයේ සහාය මෙහිදී ඉල්ලා සිටියේය.

Comments