එමිරේට්ස් මෙරට සංචාරක කර්මාන්තයට දිරිදෙයි | සිළුමිණ

එමිරේට්ස් මෙරට සංචාරක කර්මාන්තයට දිරිදෙයි

 

කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් පසුව බොහෝ ප්‍රධාන සංචාරක වෙළෙඳපොළවල් ගමන් සීමාවන් ලිහිල් කරමින් තිබීම හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය දිරිගැන්වීමට එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම නොවැම්බර් 15 වැනිදා සිට ශ්‍රී ලංකාවට සතියකට ක්‍රියාත්මක කරන ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාව තවත් දෙකකින් වැඩිකර තිබේ.

ඩුබායි කේන්ද්‍ර කරගත් සම්මානනීය ගෝලීය ගුවන් සේවය සඳහන් කරන්නේ මෙම අමතර ගුවන් ගමන් සමඟ සමාගම විසින් ඩුබායි සහ කොළඹ අතර සිදුකරන සෘජු ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාව සතියකට 14 ක් දක්වා වර්ධනය වන බවයි. මේ අනුව, සමාගම විසින් කොළඹ සහ මාලේ අතර සිදුකරන දෛනික ගුවන් ගමන් සමඟ එමිරේට්ස් විසින් සතියකට කොළඹට සිදුකරන ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාව 21 ක් දක්වා ඉහළ යන බව සමාගම සඳහන් කරයි. මේ වනවිට ඩුබායි සිට කොළඹට සතියේ දින 5 ක් ක්‍රියාත්මක වන EK650 එමිරේට්ස් ගුවන් ගමන නොවැම්බර් 15 දින සිට අඟහාරුවාදා සහ බදාදා දවස් වල ද ක්‍රියාත්මක කරන බව සමාගම පවසයි. මේ අනුව, මෙම ගුවන් ගමන පැය 02:40 ට ඩුබායි වෙතින් පිටත් වී කොළඹට පැය 08:25 ට පැමිණෙන බවත් නැවත EK651 ගුවන් යානය බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළෙන් පැය 09:55 ට පිටත්වී පැය 12:55 ට ඩුබායි වෙත ළඟාවන බවත් සමාගම සඳහන් කරයි.

Comments