ආසිරි Nova IVF සහ Fertility මධ්‍යස්ථානය ජිවිතයේ තිළිණය සමඟින් අපේක්ෂාවන් ලබා දෙයි | සිළුමිණ

ආසිරි Nova IVF සහ Fertility මධ්‍යස්ථානය ජිවිතයේ තිළිණය සමඟින් අපේක්ෂාවන් ලබා දෙයි

 

මව්පිය පදවිය අපේක්ෂාවෙන් සිටින නමුත් මඳසරු බවේ ගැටලුවලට මුහුණ දී සිටින අඹුසැමියන් සඳහා විශ්වාසනීයත්වයෙන් යුතු සහයක් ලබාදීමේ අරමුණ ඇතිව ආසිරි Nova IVF සහ Fertility මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා ආසිරි රෝහල් පරිශ්‍රයේ එළිදැක්විය. Nova IVF Fertility (NIF), ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන පෙළේ මඳසරු බව සඳහා වන ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන ලද සායනික පර්යේෂණ සහ ආචාර ධාර්මික විනිවිද භාවයෙන් යුත් සායනික භාවිතයන් හරහා ඉහළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි. අද වන විට ඉන්දියාවේ Nova IVFවිසින් අති නවීන සහය ප්‍රජනන තාක්ෂණය (Assisted Reproductive Technology) භාවිතා කරමින් IVF ගැබ්ගැනීම් 40,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් සාර්ථකව සිදුකර ඇත.

මෙම උත්සවයේදී අදහස් දැක්වූ ආසිරි රෝහල් සමූහයෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී වෛද්‍ය මංජුල කරුණාරත්න මෙසේ පැවසිය.'රටේ ජනතාවගේ මඳසරු භාවය නිසා වන ගැටලු වැඩි වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව තුළ උසස් තත්ත්වයේ, දියුණු ප්‍රජනන ප්‍රතිකාරවල අවශ්‍යතාවය අප හඳුනා ගත්තා.

Comments