ජනසන්නිවේදනය විෂය ක්ෂේත්‍රයේ මෙරට ලාබාලතම ආචාර්‍ය උපාධිධාරියා | Page 2 | සිළුමිණ

ජනසන්නිවේදනය විෂය ක්ෂේත්‍රයේ මෙරට ලාබාලතම ආචාර්‍ය උපාධිධාරියා

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මාධ්‍ය නිලධාරි එදිරිවීර ගුණසේකර මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ජනසන්නිවේදනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය හිමිකරගෙන ඇත.
 
ජනසන්නිවේදනය විෂය ක්ෂේත්‍රයේ මෙරට ලාබාලතම ආචාර්‍ය උපාධිධාරියා ලෙසද එදිරිවීර ගුණසේකර මහතා සැලකෙයි.
 
ඔහු මීට පෙර කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ජනසන්නිවේදනය පිළිබඳ දර්ශනපති උපාධියද, ශාස්ත්‍රවේදී විශේෂ උපාධියද හිමිකර ගෙන තිබේ.
 
ගුණසේකර මහතා ජනසන්නිවේදනය හා නීතිය යන විෂයන් පිළිබඳව මෙරට පුරෝගාමි ග්‍රන්ථ කිහිපයක්ම රචනා කර තිබේ. රූපවාහිනි ප්‍රවෘත්ති න්‍යාය හා ව්‍යවහාරය, අන්තර්ජාලය හා නීතිය,ළමා අපරාධ වාර්තාකරණයේ ජනමාධ්‍ය භාවිත ප්‍රවේශය ඔහු විසින් රචිත කෘති කිහිපයකි.
 
ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ බාහිර කථිකාචාර්‍යවරයෙකු ලෙසත්, ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ප්‍රවෘත්ති සංස්කාරකවරයෙකු ලෙසත්, සන්නිවේදකයෙකු ලෙසත් නිදහස් පදනම මත කටයුතු කර ඇත.
 
ආචාර්‍ය එදිරිවීර ගුණසේකර මහතා ක්ෂේත්‍ර රැසක් පිළිබඳ පර්යේෂණයේ නියුතු තරුණ විද්වතෙකි. ඔහු ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකු ද වේ.
 

Comments