හේමාස් නිෂ්පා­දනවලට ඉහළ පාරි­භෝ­ගික ආක­ර්ෂ­ණ­යක් | සිළුමිණ

හේමාස් නිෂ්පා­දනවලට ඉහළ පාරි­භෝ­ගික ආක­ර්ෂ­ණ­යක්

වසර ගණනාවක ඉතිහාසයකට උරුකම් කියන ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගමක් වන හේමාස් කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ්ස්, වෙළඳ පොළ වෙත ඉහළම ප්‍රමිතිගත නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරන සාඩම්බර දේශීය සමාගමකි. ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍ය සහ යහපැවැත්ම මූලික කරගනිමින්, ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වයන් උසස් කරන පුළුල් පරාසයක විහිදුණු නිෂ්පාදන රැසක් හේමාස් කන්සියුමර් විසින් වෙ‍ෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කර ඇත.

2021 ජාතික තත්ත්ව සතිය සහ ඔක්තෝබර් 14 දිනට යෙදී තිබූ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති දිනය මූලික කරගනිමින් අදහස් දැක්වූ හේමාස් කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ්ස් හි පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අධ්‍යක්‍ෂක දිමුතු ජයසිංහ පවසා සිටියේ, සමාගමේ සෑම අංශයක්ම, සෑම අවස්ථාවකදීම පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සඳහා ගැළපෙන, වටිනා නිෂ්පාදන වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන බවත්, එහිදී සෑම නිෂ්පාදනයකම ඉහළම ප්‍රමිතිය පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් යොමු කරමින්, වඩාත් උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනයක් පාරිභෝගිකයා වෙතට ළඟා කරන බවත්ය.

Comments