ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් වෙත ආසි­යානු සංව­ර්ධන බැංකු‍ෙවන් සම්මා­න­යක් | සිළුමිණ

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් වෙත ආසි­යානු සංව­ර්ධන බැංකු‍ෙවන් සම්මා­න­යක්

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමඟ ගනුදෙනු කරන විශාලතම වෙළෙඳ මුල්‍ය ගනුදෙනු කරුවෙකු ලෙස තමන් සතු ස්ථානය නැවත වරක් තහවුරු කරගනිමින්, ‘COVID-19 ව්‍යාප්තියට එරෙහිව හොඳින්ම ප්‍රතිචාර දක්වන බැංකුව’ ලෙස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීමට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව සමත් වී තිබේ. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ වෙ‍ෙළඳ හා සැපයුම් දාම මූල්‍ය වැඩසටහනට අදාළ 2021 සම්මාන උළෙලේදී(Trade and Supply Chain Finance Program Awards 2021)ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුවට මෙම සම්මානය පිරිනැමෙනු ඇත. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමඟ එක්වී, ලංකාවට එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 15.4 ක් ආනයනය කිරීම සඳහා මුල්‍ය පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් මෙම සම්මානය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුවටහිමි වී තිබේ.

“COVID-19 ව්‍යාප්තියට එරෙහිව හොඳින්ම ප්‍රතිචාර දක්වන බැංකුව ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වීම අපට පෞද්ගලිකව බෙහෙවින් වටිනා ජයග්‍රණයක්. අතිශයින් වියවුල්කාරී ලෙස හැඳින්විය හැකි මෙවැනි කාලයක, මෙම පෙර නොවූ විරූ අර්බුදයට මුහුණ දීමේදී පැහැදිලි වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා ලොව පුරා විසිරී සිටින අපගේ සාමාජික සාමාජිකාවන් එකට එක් වූවා. මෙම සම්මානය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ කණ්ඩායම් මෙන්ම මෙම ගනුදෙනු වලට සම්බන්ධ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ කණ්ඩායම්වල පරමාර්ථය මැනවින් නිරූපණය කරනවා.” මෙරට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බිඟුමාල් තෙවරතන්ත්‍රී පැවසී ය.

Comments