ශීතකරණ, වායු සමීකරණ මෙරටදීම හදන සැලසුමක් | සිළුමිණ

ශීතකරණ, වායු සමීකරණ මෙරටදීම හදන සැලසුමක්

ලබන වසරේ අප්‍රියෙල් මාසයට පෙර සම්පූර්ණයෙන් ම ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ශීතකරණයක් අපේ රටට හඳුන්වාදීමටත් ඊට පසු වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර ද දේශීයව නිපදවීමටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරිකයන් සූදානමින් සිටින බව කර්මාන්ත ඇමැති විමල් වීරවංශ පවසයි.

මේ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර උපායමාර්ගික ආයෝජනයක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘති පිළිගෙන ඉන්පසු එයට උපාය මාර්ගික ආයෝජනවලට ලැබෙන බදු සහන සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද ලබාදීමට අපේක්ෂා කරන බවත් ඇමැතිවරයා පවසයි.

කළුතර මිල්ලනිය ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික ආයතනයක් විසින් අක්කර පහක ප්‍රදේශයක වර්ග අඩි ලක්ෂයක වපසරියක ශීතකරණ කර්මාන්ත ශාලාවක් දැන් ආරම්භ කර ඇත. එය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පසු ඇමැතිවරයා මේ අදහස් පැවසීය.

Comments