රැකිරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකිරක්ෂා

ඇබෑර්තු - වෛද්‍ය

පෞද්ගලික බෙහෙත් ශාලාවක් සඳහා සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරයෙක් (MBBS),​ දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් (BDS),​ පශු වෛද්‍යවරයෙක් (BVTS) සහ පුහුණු /​ නුපුහුණු හෙදියන් අවශ්‍යයි. 0777-744011.
064881

ඇබෑර්තු - වෙළඳ / අලෙවිකරණ

ඇබෑර්තු - ප්‍රදර්ශනාගාරයක සහයක නිලධාරීන් සඳහා පහත සඳහන් ලිපිනයට අයදුම් යොමු කරන්න. දුරකථන මගින්ද සම්මුඛ පරීක්ෂණයට දිනයක් ලබාගත හැක. 1. අධ්‍යාපන පොදු සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය (O/​L) සමත් වීම. 2. වයස අවු. 25 - 35 අතර විය යුතුයි. 3. තමාට යතුරු පැදියක් තිබීම. 4. පරිගණකය පිළිබඳ පුහුණුක් තිබීම. නෙශ් ටෙක්නොලොජිස් Pvt Ltd,​ අංක 174A,​ හැව්ලොක් පාර,​ කොළඹ 05. දුරකථන අංක : 075-0111148
064703

ඇබෑර්තු - රියදුරු

බර වාහන සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් වහාම අවශ්‍යයි. කාර්මික දැනුම විශේෂ සුදුසුකමකි. විමසීම් : 0714298806,​ 0117855808.
064737

ඇබෑර්තු - ගෘහසේවය

මහරගමට නුදුරු කුඩා පවුලකට,​කෑම පිසීමට ගෙදර අනිකුත් වැඩවලට,​ අවුරුදු 45- 60 අතර,​ නිරෝගී සැරපරුෂ ගතිනැති සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. පාසල් දිනවලදී උදෑසන 4.00 ට අවදි වීම අවශ්‍යයි. පෝය දිනවලට සහ පාසල් නිවාඩුවලදී දින 15 බැගින් පඩි සහිත නිවාඩු. වැටුප 30,​000/​= තමාම අමතන්න. විමසීම්. 0718320470
059718

Comments