මහ­ජන බැංකුවේ තලා­තු­ඔය සේවා මධ්‍ය­ස්ථා­නය නව පරි­ශ්‍ර­ය­කට | සිළුමිණ

මහ­ජන බැංකුවේ තලා­තු­ඔය සේවා මධ්‍ය­ස්ථා­නය නව පරි­ශ්‍ර­ය­කට

මහජන බැංකුවේ තලාතුඔය සේවා මධ්‍යස්ථානය නව පරිශ්‍රයක විවෘත කිරීම පසුගියදා මහජන බැංකුවේ සභාපති සුජිව රාජපක්ෂ හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/ සාමාන්‍යාධිකාරි රංජිත් කොඩිතුවක්කු ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි. මේ තුළින් තලාතුඔය ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අති නවීන ඩිජිටල් බැංකුකරණ සේවාවන් පිරිනැමෙන අතර, මෙහි ස්ථාපිත කර ඇති මහජන බැංකුවේ ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකය තුළින් මුදල් ආපසු ගැනීමේ සහ මුදල් තැන්පත් කිරිමේ පහසුකම් සතියේ දින 7 පුරා, දිනපතා පැය 24 පුරාම අත්විඳිය හැක.

Comments