නව­ලෝක රෝහල ආනන්ද විද්‍යා­ලයේ ආදී ශිෂ්‍ය සංග­මය සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනී | සිළුමිණ

නව­ලෝක රෝහල ආනන්ද විද්‍යා­ලයේ ආදී ශිෂ්‍ය සංග­මය සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනී

නවලෝක රෝහල් සමූහය, ලංකාවේ ප්‍රධාන පාසලක් වන කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයින්ට සහ අධ්‍යයන යන සාමාජික සාමාජිකාවන්ට නවලෝක රෝහල් සමූහයේ සුවිශේෂී සහ උසස් තත්ත්වයේ බහු විධ සෞඛ්‍ය සේවා පහසුකම් වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා සුවිශේෂී ආයතනික සෞඛ්‍යය ආරක්ෂණ විසඳුමක් හඳුන්වා දෙන ලදි.

2021 ඔක්තෝබර් 14 වැනි දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පනවා ඇති දැඩි සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට අනුගතව කොළඹ නවලෝක රෝහල් පරිශ්‍රය තුළදී මෙම සුවිශේෂී යෝජනා ක්‍රමය, දෙපාර්ශ­්වයේම නියෝජිතයින් ඉදිරියේ නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබීය.

මෙහිදී නවලෝක රෝහල් සභාපති ජයන්ත ධර්මදාස මෙසේ පැවසුවේය. ”ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් සහිතව සහ පළපුරුදු, ඉහළ කුසලතාවයකින් යුත් වෛද්‍ය උපදේශකවරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයක් සහිත නවලෝක රෝහල් සමූහය විසින් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍ය සංගම් සාමාජිකයින් සහ අධ්‍යයන සාමාජිකයින් පිළිගන්නවා. අපගේ අනාගතය භාර ගැනීමට සිටින දරුවන් යහමඟට ගෙන ශක්තිමත්, කාර්යක්ෂම තරුණ පරපුරක් බිහි කිරීමට ලංකාව පුරා සිටින ගුරු භවතුන් සහ අධ්‍යයන කාර්ය මණඩලය වෙහෙසී වැඩ කරන බැවින් ඔවුන්ව සවිබල ගන්වමින් අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවාවන් වෙත පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීමට අවස්ථාව උදා කර දීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. ”

ඡායාරූපය - සුදත් මලවීර

Comments