දුම්රිය සඳුදා යළි ගමනේ | සිළුමිණ

දුම්රිය සඳුදා යළි ගමනේ

කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය සහ සංචරණ සීමා නිසා තෙමසක් පමණ අත්හිටුවා තිබූ මගී දුම්රිය හෙට සිට බස්නාහිර පළාත තුළ පමණක් යළි ආරම්භ කරන බව ප්‍රවාහන ඇමැතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි පවසන්නීය.

දුම්රිය වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර හිමි අයට පමණක් මෙම දුම්රියවල ගමන් කළ හැකි බවත් ඇමැතිවරිය පවසන්නීය. පළාත් අතර දුම්රිය ධාවනය නොවැම්බර් 01 වැනිදා ආරම්භ වනු ඇත.

25 සඳුදා සිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වාර 60 ක් ද මුහුදුබඩ දුම්රිය වාර 64 ක් ද උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වාර 6 ක් ද පුත්තලම මාර්ගයේ ගමන් වාර 18 ක් ද කැලණිවැලි මාර්ගයේ ගමන් වාර 08 ක් ද ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය.

මේ සඳහා දැනටම දුම්රිය ඇන්ජින් 70 ක් මැදිරි 500 ක් හා බලවේග කට්ටල 65 ක් සූදානම් කර ඇති බවත් දුම්රිය මාර්ගය යථා පරිදි ආරක්ෂාකාරීව සකස් කර බවත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Comments