දහම් පාසලුත් විවෘත වන ලකුණු! | සිළුමිණ

දහම් පාසලුත් විවෘත වන ලකුණු!

බෞද්ධ දහම් පාසල්හි 8 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ ශ්‍රේණි නොවැම්බර් මාසයේ සිට යළි ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍යභ කටයුතු යොදා ඇතැයි සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ලේඛකාධිකාරි ගෝනදූවේ ගුණානන්ද නා හිමියෝ සිළුමිණට කීහ. ඒ අනුව නොවැම්බර් මස 7 වැනිදා එම ශ්‍රේණි ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධව සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බවද උන් වහන්සේ පැවසූහ.

බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජෙනරාල් සුනන්ද කාරියප්පෙරුම සිළුමිණට පැවසුවේ 8 ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ ශ්‍රේණි ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා ගැනීම පිණිස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාට දන්වා ඇති බවත් මේ සතියේ එහි නිර්දේශ ලැබෙනු ඇති බවයි. සියලු ශ්‍රේණි එකවර ආරම්භ කිරීම කළ නොහැකි හෙයින් බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විභාග පවත්වනු ලබන ශ්‍රේණි පළමුව ආරම්භ කිරීම සුදුසු බවට නිර්දේශ කර ඇති බවද කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා කීවේය.

Comments