සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

ගෘහ උපකරණ / විදුලි මෙවලම් විකිණිමට

සෝපාන කට්ටලය,​ කෑම මේසය,​ කණ්ණාඩි මේසය,​ වීදුරු කැබිනට්ටුව,​ වැරැන්ඩාව,​ පුටු සහ වැරැන්ඩා මේසය. දොර 2 කෙල්විනේටර් ශීතකරණය (ගෑස් කළ යුතුය) පිඟන් රාක්කය,​ මෙට්ටය සහිත දැව ස්ප්‍රිං ඇඳ. විමසීම් ,​ 0788771228.
062908

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

අ.පො.ස. උ/​පෙළ,​ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි (දේශීය විෂය නිර්දේශය) සමග ඉංග්‍රීසි කථනයට සීඝ්‍ර පුහුණුව - දශක ගණනක් පළපුරුදු සුදුසුකම්ලත් ජාත්‍යන්තර පාසැල් ගුරුවරයකු විසිනි. තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් - වැල්ලවත්තේදී හෝ නිවසට පැමිණේ. ඉහළ ශ්‍රේණි සහතික කෙරේ. 077-9582246.
061618

කැනඩාවේ,​ උපාධිධාරී ජාත්‍යන්තර පාසල් ගුරුවරයෙකු විසින් මෙහෙයවන,​ සා/​පෙළ,​ උ/​පෙළ දේශීය/​ ලන්ඩන් ගිණුම්කරණය (Online) පන්ති,​ කැනඩාවේ ගුරුවරයෙකු විසින් මෙහෙයවන ඉංග්‍රීසි පන්ති (Online) - ව්‍යාකරණ/​ ගෙදරවැඩ සහාය,​ කථනය,​ IELTS සහාය,​ සංක්‍රමණය සඳහා මාර්ගෝපදේශ. ඊමේල් : s​p​a​t​h​i​r​a​n​a​7​1​@​y​a​h​o​o​.​c​a​,​ වට්ස් ඇප්. +15195213488.
058057

 

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

බොරැල්ල මහ රෝහල අසල කාන්තාවන් සඳහා සැපපහසු කාමර පහසුකම් ඇත. දු.අ. 078-8701781. 077-1916298.
062258

 

Comments