ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

කොළඹ නුවර පාරට මුහුණලා ඉඹුල්ගොඩ 14 හංදියට ආසන්නව ව.අ. 1200 දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල සහිත පර්. 20 වාණිජමය දේපළ වහාම විකිණීමට. ඇඟලුම් කම්හල්,​ සුපිරි වෙළඳසැල්,​ ටියුෂන් පංති සඳහා ඉතාම කදිමයි. 0777-797614,​ 077-5844724,​ sahanodaya @gmail.com
063217

පිළියන්දල පිහිටි කර්මාන්තශාලා පරිශ්‍රයක් බදු දීමට හෝ විකිණීමට. බොල්ගොඩ ගඟට මීටර් 300 දුරින් හරිත පරිසරයක් තුළ පර්චස් 50 වර්ග අඩි 5000 කින් සමන්විත ගොඩනැගිල්ල. ඇම්පියර් 60 ක තෙකලා (3 Phase) විදුලිය හා නළ හා ළිං ජලය ශ්‍රමිකයන් ප්‍රදේශය තුළින්ම පොදු ප්‍රවාහන ජාලයට,​ සම්භාණ්ඩ,​ පාවහන්,​ දැව,​ රසායනික ද්‍රව්‍ය හෝ වෙනත් කර්මාන්තයක් සඳහා සුදුසුයි. දුරකථනය. 0710668077,​ 011-2645171.
062897

මහනුවර නගරයේ ප්‍රධාන ජාතික පාසැලකට යාබද පේරාදෙණිය මාර්ගයට මුහුණලා ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සුදුසු අනගි ව්‍යාපාරික ස්ථාන දෙකක් සහිත දෙමහල් නිවස විකිණීමට. වර්ග අඩි 3,​000 පර්චස් 11 1/​2 නිරවුල් ඔප්පු. මිලියන 165. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. 0771147598,​ 0715293716.
059291

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

නිවසක් /​වාණිජ දේපළක්,​ උද්‍යානය,​ රථ ගාල සහිතව කුලියට දීමට ඇත. ද සිල්වා පාර,​ දෙහිවල. කොළඹ 06,​ දුටුගැමුණු වීදියේ සිට මීටර් 300. අමතන්න. 0773777947
063372

Comments