විශ්‍රාම වයස 60 සීමාව ළඟ­දීම ක්‍රියා­ත්ම­කයි | සිළුමිණ

විශ්‍රාම වයස 60 සීමාව ළඟ­දීම ක්‍රියා­ත්ම­කයි

පෞද්ගලික අංශයේ සහ සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා රාජ්‍ය අධිකාරිවල සේවක විශ්‍රාම වයස අවුරුදු 60 දක්වා දිගු කිරීම ළඟදීම ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා සිළුමිණට කීය.

අයවැයට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේදී අදාළ යෝජනාව සම්මත කර ගැනීම සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව පෙන්වා දුන් ඇමැතිවරයා පැවසුවේ මේ නිසා පෞද්ගලික අංශයේ සහ සංස්ථා ඇතුළු සේවක අර්ථසාධක හිමි සේවක සේවිකාවන් 35,21,695 කට සෙත සැලසෙන බවයි.

නව යෝජනාවට අනුව දැනට වයස අවරුදු 54 සිටින සේවකයන් වයස අවුරුදු 57 දක්වාත් අවුරුදු 53 සිටින සේවකයන් අවුරුදු 59 දක්වාත් අවුරුදු 52 හා ඉන් පහළ සේවකයන් අවුරුදු 60 දක්වාත් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් කාණ්ඩ ලෙස වර්ගීකරණය කර තිබේ.

මෙය හාම්පුතුන් හා වෘත්තීය සමිති අතර සාකච්ඡා වට 12ක් පවත්වා ගත් පොදු සම්මත තීරණයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බව පෙන්වා දුන් ඇමැතිවරයා පැවසුවේ මෙරට අපේක්ෂිත ආයු කාලය අවුරුදු 74ත් ඉක්මවා ගොස් ඇති නිසා මෙවන් තීරණයක දැඩි අවශ්‍යතාවක් තිබූ බවයි.

Comments