මැති ඇමැතිවරුන්ට විදෙස් ගමන් බැහැ | Page 2 | සිළුමිණ

මැති ඇමැතිවරුන්ට විදෙස් ගමන් බැහැ

නොවැම්බර් 12 වැනිදා රජයේ අයවැය යෝජනාවලිය මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂයන් විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත හෙයින් අත්‍යවශ්‍ය කටයුතුවලට හැර වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා අමාත්‍යවරුන් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු  ඇතුළුව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු සහ  දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් විදෙස්ගත වීමෙන් වළකින ලෙස චක්‍රලේඛයක් මඟින් ජනාධිපති ලේකම් පී. බී. ජයසුන්දර දන්වා සිටී.

 

Comments