පිහිටවන්න | සිළුමිණ

පිහිටවන්න

කළු­තර උතුර ප්‍රදේ­ශයේ පදිංචි එක් දරු පියෙ­කුවූ තරංග කොඩි­තු­වක්කු දරුණු වකු­ගඩු රෝග­ය­කින් පෙළෙන බැවින් හැකි ඉක්ම­ණින් බී පොසි­ටිව් හෝ බී නෙග­ටිව්, ඕ පොසි­ටිව් හෝ ඕ නෙග­ටිව් වර්ගයේ වකු­ග­ඩු­වක් බද්ධ කළ යුතු බව කළු­තර මහ රෝහලේ වකු­ගඩු රෝග සම්බන්ධ වෛද්‍ය­ව­රුන් නිර්දේශ කර ඇත. එබැ­වින් ඔහුට අවශ්‍ය වකු­ග­ඩු­වක් පරි­ත්‍යාග කිරී­මට කැමති අයකු වෙතොත් 077-1849882 හෝ 070-2324234 අංක අම­තන්න.

Comments