දියේ ගිලි දෙදෙනකු මරුට | සිළුමිණ

දියේ ගිලි දෙදෙනකු මරුට

ඹගල්ල පොලිස් වසමේ කහටපිටිය වැවට නෙළුම් අල ගැලවීමට ගිය දෙදෙනකු 15 වැනි සිකුරාදා දියේ ගිලී මිය ගොස් තිබේ. මෙසේ මියගියේ දඹගල්ල, යෙහෙල්දෙනිය පදිංචි මොනරාගල, අල්පිටිය මහා විද්‍යාලයේ 9 වසරේ සිසු ඩී. එම්. අමිඳු සහ එච්. ජී. හසංකය. දඹගල්ල වැඩබලන පොලිස් ස්ථානාධිපති බන්දුල ධනපාල සිළුමිණට කියා සිටියේ දඹගල්ල ප්‍රාදේශීය රෝහලට ඇතුළත් කරන විටද ළමුන් මියගොස් සිටි බවය.

Comments