ළම­යින්ගේ මුඛ සෞඛ්‍ය සඳහා ෆ්ලෝරයිඩ් චූටි | Page 2 | සිළුමිණ

ළම­යින්ගේ මුඛ සෞඛ්‍ය සඳහා ෆ්ලෝරයිඩ් චූටි

දෙමාපියන් නිතරම තම දරුවන්ගේ/කුඩා දරුවන්ගේ මුඛ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව පිළිබඳව කනස්සල්ලට පත්ව සිටිනවා. බොහෝ අවස්ථා වලදී කුඩා දරුවන් දත් මැදීමට මැළි කමක් දක්වන බැවින් ඔවුන්ගේ දත් මැදීමට සැලැස්වීම දෙමවුපියන්ට ඉතා අසීරු කාර්යයක්. නමුත් කුඩා අවදියේ සිටම සෞඛ්‍ය සම්පන්න දත් වල ඇති වැදගත්කම දන්නා දෙමාපියන්ට අවශ්‍ය වන්නේ දරුවන්ගේ දත් මැදීමට සැලැස්වීම සහ ඔවුන්ට දත් මදින පුරුද්ද ඇති කිරීමයි. කෙසේ වෙතත්, ළමුන් දත් මැදීමට මැළිි කමක් දැක්වීමට හේතු වන සාධක කිහිපයක් පවතිනවා. දත් මැදීම ළමයින් ප්‍රියකරන ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකමක් නොවන බැවින් ඔවුන් ස්වභාවිකවම එයට මැළි කමක් දක්වන අතර ඊට අමතරව වැඩිහිටි දන්තාලේප වල ඇති දැඩි සැරරසය හේතුවෙන් ළමයින් බොහෝ විට දත් මැදීමට මැළි කමක් දක්වනවා.

දරුවන්ගේ එනමලය වැඩිහිටියෙකුට වඩා තුනී බැවින් දරුවන්ගේ එනමලය සහ මුඛ සෞඛ්‍යය රැක ගැනීම සඳහා මෘදු සංයුතියක් සහිත දන්තාලේපයක් භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසුය. වැඩිහිටියන්ගේ දන්තාලේප සහ ළමුන්ගේ දන්තාලේප අතර හඳුනාගත හැකි ආකාරයේ වෙනස්කම් ඇති බව දෙමාපියන් දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ෆ්ලෝරයිඩ් යනු වැඩිහිටි දන්තාලේප සහ ළමුන්ගේ දන්තාලේප යන ප්‍රභේද දෙකෙහිම දක්නට ලැබෙන පොදු ද්‍රව්‍යයකි.

 

Comments