සුමති සමූහ ව්‍යාපා­රය නවීන තාක්ෂණ හැකි­යා­වන් කරා පිය නඟයි | සිළුමිණ

සුමති සමූහ ව්‍යාපා­රය නවීන තාක්ෂණ හැකි­යා­වන් කරා පිය නඟයි

පුළුල් විවිධත්වයකින් හෙබි දැවැන්ත දේශීය ව්‍යාපාර සමූහයක් වන සුමති සමූහය, ආරම්භ වූයේ ශ්‍රී ලංකාව බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදයෙන් නිදහස ලද 1948 වසරේදී ය.යූ. ඩබ්ලිව්. සුමතිපාල සහ පුත්‍රයෝ නමින් ඇරඹි එම ගමන් මඟ එකල තරුණ ව්‍යාවසායකයෙකු වූ යූ. ඩබ්ලිව්. සුමතිපාල තවත් එක් ධෛර්යවන්ත ව්‍යාපාර ඇරඹුමකි. යූ. ඩබ්ලිව්. සුමතිපාල මෙරට ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය තුළ දැවැන්ත වෙනසක් සිදුකළ හා බලපෑම් සහගත දායකත්වයක් ලබාදුන් විශිෂ්ට ව්‍යාපාරිකයෙකි.

1979 වර්ෂයේදී ජගත් සුමතිපාල හා මිලිනා සුමති ව්‍යාපාර සමග සම්බන්ධ වූ අතර, ව්‍යාපාරයෙහි සෑම අංශයක්ම සුමති සමූහ ව්‍යාපාරය නමින් එක් ව්‍යාපාර සමූහයක් බවට පත්කරන ලදී. අද වන විට සුමති ව්‍යාපාර සමූහය යනු ඉතා සාර්ථක ගමනක් පැමිණ තිබෙන ව්‍යාපාරයක් බව කවුරුත් දන්නා කරුණකි. ආර්ථික ක්‍රියාවලියෙහි වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටුකරන ක්ෂේත්‍ර රැසක ක්‍රමෝපායික ආයෝජන රැසක් සිදුකිරීමට ද සුමති ව්‍යාපාර සමූහය විසින් සිදුකර ඇත. සමූහයේ සමස්ත මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාමට අවශ්‍ය නායකත්වය සුමති හෝල්ඩිංග්ස් සභාපති/ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ - ජගත් සුමතිපාල විසින් ලබා දෙන අතර, සුමති සමූහයේ අනුබද්ධ සමාගම් අධ්‍යක්ෂිකා සමන්තා සුමතිපා හා ඔවුන්ගේ පුතුන් වන චදූ සුමතිපාල හා චතුල සුමතිපාල පිළිවෙළින් සුමති සමූහ ව්‍යාපාරයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ හා ක්‍රමෝපාය හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ යන වගකීම් දරමින් සමූහයේ ඉදිරි ගමනට සහයෝගය ලබා දෙති.

Comments