වත්තල හේමාස් රෝහල වෙතින් මුත්‍රා හා වකු­ගඩුවල ගල් ඉවත් කරන නවී­න­තම ප්‍රති­කාර ක්‍රම | සිළුමිණ

වත්තල හේමාස් රෝහල වෙතින් මුත්‍රා හා වකු­ගඩුවල ගල් ඉවත් කරන නවී­න­තම ප්‍රති­කාර ක්‍රම

 මුත්‍රා මාර්ගයේ හා වකුගඩු වල ඇතිවන ගල් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දශකයක පමණ කාලය තුළ ඇතිවූයේ සුළුපටු දියුණූවක් නොවේ. මුත්‍රා මාර්ගය ඔස්සේම ප්‍රවේශ කරන ඉතා සියුම් උපකරණයක් ඇසුරින් ගල පිහිටී ස්ථානය නිවැරදිව හඳූනාගෙන එය ඉවත් කිරීම සිදු කරමින් මේ හිරිහැරයෙන් මුදවාගන්නා අති නවීන ශල්‍ය තාක්ෂණය Uretero Reno Scopy යනුවෙන් හැඳින්වේ. රුධිරයේ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට වකුගඩු මූලිකව ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ හැරුණූ විට ශරීරයේ තරල යාමනයට, රුධිර පීඩනය නිවැරදිව පවත්වා ගැනීමට, රතු රුධිර සෛල නිෂ්පාදනයට මෙන්ම ක්‍රියාකාරී ඩී විටමින නිෂ්පාදනයටද වකුගඩු කටයුතු කරයි. සුවසේවා ක්ෂේත්‍රයේ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ACHSI ප්‍රමිතිකරණයෙන් අඛණ්ඩව පිදුම් ලැබූ මෙරට ප්‍රථම සහ එකම රෝහල් ජාලය වන හේමාස් රෝහල් සමූහය විවිධාංගීකරණ ප්‍රතිකාර රැසක් ලබා දීමේ සිය සුවසේවා මෙහෙවර තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරමින් විවිධ රෝගී තත්වයන්ට අදාළව එක්දින සැත්කම් පැකේජයන් වත්තල හේමාස් රෝහල විසින් හඳුන්වා දී ඇත. විශේෂයෙන්ම මෞත්‍ර රෝග සඳහා විශේෂ පැකේජ කිහිපයක් ඒ අතර වෙති.

Comments