ජාතික රූප­වා­හිනී නාළි­කාවේ ගුරු තලාව අධ්‍යා­ප­නික වැඩ­ස­ට­හ­නට SLIIT අනු­ග්‍ර­හය | සිළුමිණ

ජාතික රූප­වා­හිනී නාළි­කාවේ ගුරු තලාව අධ්‍යා­ප­නික වැඩ­ස­ට­හ­නට SLIIT අනු­ග්‍ර­හය

ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය නොවන උපාධි ප්‍රධානය කිරීමේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය වන SLIIT, ජාතික රූපවාහිනී නාළිකාව සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් එම නාළිකාව හරහා මෙවර අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වන දු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නගා සිටුවීම වෙනුවෙන් විකාශනය කරනු ලබන 'ගුරු තලාව' අධ්‍යාපනික වැඩසටහන සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දී ඇත.

මෙරට පාසල් දරු දැරියන්ගේ දැනුම, ආකල්ප සහ කුසලතාවයන් වැඩි දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් සෘජු හා වක්‍ර අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් රාශියක් ජාතික රූපවාහිනී නාළිකාව විසින් පෙර සිටම විකාශනය කර ඇත. මෙවර අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම්වන සිසු දරුවන් සඳහා 'ගුරු තලාව' අධ්‍යාපනික වැඩසටහන ජාතික රූපවාහිණී නාළිකාව විසින් විකාශය කරනු ලබන්නේ පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාවක් වශයෙනි. පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට දැඩි බලපෑමක් වී ඇති මෙවන් අවධියක රටේ ප්‍රවීණතම හා ජනප්‍රියතම ඇදුරු මඬුල්ලක් විසින් මෙහෙයවන මෙම වැඩසටහන මඟින් උසස් පෙළ ගණිතය, විද්‍යාව, තාක්ෂණවේදය, වාණිජ මෙන්ම කලා විෂයයන් ද ආවරණය කෙරේ.

Comments