එමි­රේට්ස් ගුවන් සමා­ග­මෙන් ශ්‍රී ලාංකි­ක­යින්ට විශේෂ ගාස්තු | සිළුමිණ

එමි­රේට්ස් ගුවන් සමා­ග­මෙන් ශ්‍රී ලාංකි­ක­යින්ට විශේෂ ගාස්තු

බ්‍රිතාන්‍යය රජය විසින් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට පනවා තිබූ සංචාරක ගමන් සීමා ලිහිල් කිරීම සමඟ එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සිට බ්‍රිතාන්‍යය යේ ගමනාන්ත පහක් සඳහා ගුවන් මගීන්ට විශේෂ ගාස්තු නිවේදනය කර ඇත. ඔක්තෝම්බර් 04 වනදා සිට අලෙවි කරන මෙම විශේෂ ගාස්තු ලන්ඩන්, බර්මින්හැම්, මැන්චෙස්ටර්, නිව්කාසල් සහ ග්ලාස්ගෝ යන ගමනාන්ත දක්වා 2022 මාර්තු 31 දක්වා සංචාරය කිරීමට වලංගු වන අතර ඒ සඳහා ගුවන් ටිකට් පත් 2021 ඔක්තෝම්බර් 17 වනදාට පෙර වෙන් කරවා ගත යුතු බව එමිරේට්ස් සඳහන් කරයි.

මෙම විශේෂ ගුවන් ගාස්තු බදු ඇතුළුව ඉකොනොමි පන්තියේ මගීන් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 821 කින් (පවතින විනිමය අනුපාත අනුව රුපියල් 164,200 ක්) ආරම්භ වන අතර ව්‍යාපාරික පන්තියේ මගීන් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 2,369 කින් (පවතින විනිමය අනුපාත අනුව රුපියල් 473,800 ක්) ආරම්භ වේ.

මෙම ගාස්තුවල රුපියල් වටිනාකම ගුවන් ප්‍රවේශපත් මිලදීගන්නා දිනයේදී පවතින විනිමය අනුපාතය අනුව තීරණය වන බව සමාගම සඳහන් කරයි.

එමිරේට්ස් ගුවන් ගමන් emirates.com වෙබ් අඩවියෙන්, ගමන් නියෝජිතයින් මාර්ගයෙන් හෝ එමිරේට්ස් විකුණුම් කාර්යාලයෙන් වෙන්කරවා ගත හැකිවේ.

Comments