රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු කාර්මික

ඇතුල්කෝට්ටේ සමාගමකට පුහුණුවන ඉලෙක්ට්‍රොනික් විදුලි කාර්මිකයින් උවමනායි. විමසීම් 0727320837
058336

ඇබෑර්තු - ගෘහසේවය

මහරගමට නුදුරු කුඩා පවුලකට,​කෑම පිසීමට ගෙදර අනිකුත් වැඩවලට,​ අවුරුදු 45- 60 අතර,​ නිරෝගී සැරපරුෂ ගතිනැති සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. පාසල් දිනවලදී උදෑසන 4.00 ට අවදි වීම අවශ්‍යයි. පෝය දිනවලට සහ පාසල් නිවාඩුවලදී දින 15 බැගින් පඩි සහිත නිවාඩු. වැටුප 30,​000/​= තමාම අමතන්න. විමසීම්. 0718320470
059718

විදේශීය ජාතිකයෙකුගේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිවසට ගෘහසේවිකාවක් උවමනායි. ඉංග්‍රීසි හෝ අරාබි භාෂා දැනුම විශේෂයි. විමසීම්. 072-7666616 හෝ 0117-688086/​7. ෆෝරිං මෑන් පවර්,​ නො.82 3/​1,​ බෞද්ධාලෝක මාවත,​ කොළඹ 4.
060649

ඇබෑර්තු - විවිධ

ඔබ රැකියාවෙන් විශ්‍රාම ගිය කෙනෙක්ද. එසේත් නැතිනම් දැනට රැකියාවක් සොයන කෙනෙක්ද. එසේ නම් මසකට රු. 100,​000 ක ආදායමක් ලබා ගැනීමට අමතන්න. නිල්මිණි 0777729977,​ දමිළ අය අමතන්න. විග්නේෂ්වරන්. 0776575005.
060017

පරිපාලන විධායක (පුහුණු) - * දිනපතා පරිපාලන වැඩ ඉටුකිරීම සහ පෝර්ම සහ මිල ප්‍රකාශ පිරවීම. *කාන්තා අයදුම්කරුවන් විශේෂයි. පාසැල් හැරයන්නන් /​ පළපුරුද්ද රහිත අයට අයදුම් කළ හැක. වැටුප් පැකේජය : 20,​000/​- - 25,​000/​- (පළපුරුද්ද මත) අභිලාෂී අයදුම්කරුවන් අමතන්න. 0770074737. (විවෘත සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා)
058780

Comments